ทางเชื่อมที่จะทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จ คือ LIVE22

สิ่งที่จะเป็นทาง…